ekológia.

Liate podlahy Arturo - najzelenšia fabrika v Holandsku

Spoločnosť Arturo už dlhé roky pracuje na trvalej udržateľnosti a ekológii, čo dokazuje aj jej pohľad na životné prostredie. Spoločnosť žije a pracuje nielen s tým, čo je dobré v súčastnosti, ale aj pre budúce generácie. To je dôvod, prečo myslí vo veľkom a dlhodobo. Táto vízia sa neprejavuje len vo výrobkoch a výrobných procesoch, ale tiež v novom sídle spoločnosti - najzelenšej fabrike v Holandsku.

Udržateľná výroba nemusí byť zložitá a drahá. So zdravým rozumom a dômyselnými opatreniami môže byť spotreba energie, vody a surovín podstatne nižšia. Ranking RPF Gebouf (holandský rating zelených budov) je toho dôkazom: skóre pre trvalú udržateľnosť je 8,66/10.

Najzelensia fabrika v Holandsku - Unipro Arturo

Zelená strecha

Zelená strecha izoluje budovu proti teplu a chladu a zaisťuje biodiverzitu. Tieto rastliny tiež viažu voľné prachové častice v ovzduší. Dažďová voda je zachytávaná a použitá pri splachovaní toaliet. Zelená strecha slúži tatiež ako zázemie pre zamestnancov, kde si môžu cez prestávky odpočinúť a nabrať nové sily.

Výroba bez CO2

Vo výrobnej fabrike Arturo v Holandsku nie je ani jedna prípojka plynu a všetky výrobky sú vyrábané spôsobom, ktorý je CO2 neutrálny. Pri výrobe je využívana termálna energia zo zeme a rekuperácie teplej vody. Doplnkové vykurovanie je zabezpečené pomocou peletových kachlí so spotrebou biomasy.

Inteligentná budova

Vzduch, svetlá aj teplota sú riadené snímačom, ktorý zaisťuje, že budova pracuje efektívne. Namiesto klimatizácie je tu možnosť normálne otvárať okná a dvere, čo zabezpečuje ventiláciu. Kohútiky, sprchy a záchody fungujú tak, aby bola spotreba vody čo najnižšia.

Továreň má aj veľmi vyspelý svetelný manažment. Celá konštrukcia budovy je vymyslená tak, aby čo najviac využívala slnečné svetlo. Obrovské sklenené plochy na plášti budovy a otvorené priestory so sklenenými stenami jej k tomu len a len pomáhajú.

Vinylové podlahy Designflooring

Pri rozhodovaní o dodávateľoch materiálov pre projekt dizajnovepodlahy.sk sme riešili nielen technické parametre, ale aj ekologický dopad produktu na užívateľov podlahy a tiež na životné prostredie pri ich výrobe.

Preto sme sa rozhodli pre spoločnosti Designflooring a Arturo, ktoré berú najvyšší ohľad a deklarujú enviromentálnu angažovanosť vo všetkých svojich aktivitách.

Spoločnosť Designflooring, popredný svetový výrobca luxusných vinylových dielcov, nachádza inšpiráciu v krásach prírody. Cíti potrebu správať sa ekologicky a taktiež zodpovednosť za stav našej planéty a túto filozofiu premieta aj do svojich produktov. V zmysle udržania životného prostredia robí všetko, čo je v jej silách, aby vylepšovala produkty a výrobné procesy po stránke ekológie, bez najmenšieho narušenia kvality produktu.

  • Všetky výrobky spoločnosti sú bez obsahu ftalátov.
  • Všetky produkty sa osvedčili v hodnotení Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) v USA a GreenTag eco-points v Austrálii a na Novom Zélande.
  • Spoločnosť Designflooring je členom "zelených" stavebných úradov v USA, Austrálii aj na Novom Zélande
  • Luxusné vinylové dielce (LVT) majú Building Research Establishment (BRE) Green Guide ranking A a A+.

Všetky inovácie spoločnosti Designflooring sa zameriavajú na zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie a súčasne spĺňajú všetky zákony a certifikáty naprieč svetom. Cieľom spoločnosti je zotrvať ako líder na trhu s vinylovými dielcami LVT a udržať najlepšie hodnotenie ekologickej stratégie na trhu.