Liata podlaha na dlažbu

Liata podlaha na starú dlažbu? Máme riešenie.

Pri rekonštrukciách interiérov, ktoré sa týkajú aj podlahy, sa treba najprv vysporiadať s pôvodným vybavením. Odstrániť niektoré typy starej podlahoviny môže byť dosť pracné. Dnes sa pozrieme na konkrétny prípad – liata podlaha na dlažbu, nakoľko dlažba je o podklad pevne prilepená a pri demontáži sa nepríjemne láme.

Často sa stretávame s otázkou či je možné starú dlažbu využiť ako podklad a priamo na ňu aplikovať liatu podlahu. Máme dobrú správu – áno, liata podlaha môže ísť aj na dlažbu. Je však potrebné myslieť na niekoľko dôležitých detailov.

Liata podlaha na dlažbu - najprv treba penetrovať
Liata podlaha na dlažbu – áno, treba však myslieť na detaily

Stará dlažba musí pevne držať

Na to, aby sme mohli zaručiť dlhú životnosť liatej podlahy, v prvom rade musí stará dlažba poriadne držať o podklad a nesmie mať duté miesta. Pokiaľ takéto miesta existujú, je nutné ich odstrániť – vysekať a vyspraviť adekvátnou rýchloschnúcou  vysprávkovou hmotou, napr. UZIN NC 182, alebo epoxidovou „plast-maltou“.

Je dôležité prispôsobiť povrch dlažby pred nanášaním liatej podlahy

Povrch dlažby – glazúru je potrebné jemne narušiť, ideálne diamantovou brúskou a následne dôkladne vysať a odmastiť povrch. Následne odporúčame povrch napenetrovať špeciálnou penetráciou na to určenou – Arturo EP 6650. Treba dbať na rovnomerné nanášanie, aby sa materiál nehromadil v škárach.

„Neposlušné” škáry

Pri takomto riešení treba upozorniť na jednu zásadnú vec – škáry medzi dlažbami, kde vzniká možnosť ich prekreslenia do finálneho povrchu. Tým, že hrúbka liatej podlahy je cca 2-3 mm a povrch je jednoliaty, každá drobná nezrovnalosť (aj 0,5 mm) môže byť proti svetlu v odrazoch viditeľná. Nie je to žiadna chyba, ale je potrebné pripomenúť takúto skutočnosť.

Z tohto dôvodu sa robí ďalší krok na vyrovanie povrchu a vytmelenie spojov dlažby tzv. „epoxidovým záškrabom” Arturo EP 6200. Pre čo najlepší výsledok je niekedy nutné tento krok opakovať. Výslednú vrstvu je dobré ešte jemne „pocukrovať” – poprášiť kremičitým pieskom hrúbky 0,1-0,3 mm. Na takto pripravený podklad už môžeme aplikovať liatu polyuretánovú alebo epoxidovú stierku, ktorá sa následne ošetrí podľa potreby ochranným lakom.

Povedali sme si, že liata podlaha na dlažbu je možnosť, ktorou sa dá vyriešiť dilema čo so starou dlažbou. Je však potrebné myslieť na to, že liata podlaha je veľmi citlivá na kvalitu podkladu a každý zanedbaný krok neskôr bude na podlahe vidieť v podobe rôznych defektov. Treba si preto dávať veľký pozor na technologický postup. Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky či potrebovali poradiť, ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.