Liata podlaha do garáže

Podlahy v technickejších miestnostiach sú najčastejšie chápané ako funkčné a veľakrát sa im venuje len okrajová pozornosť. Pritom môžu byť tiež dizajnovým prvkom v rámci celého objektu, prispôsobené napríklad zariadeniu, alebo v garáži rodinného domu ku farbe vášho auta.

Liate podlahy sú vhodným povrchom aj pre technické priestory.
(Zdroj: Arturo)

Dlažby, ktoré sa v týchto priestoroch používajú najčastejšie, vyžadujú vzhľadom na početné škáry zvýšenú údržbu a pri lacnejších variantoch a nesprávnom položení často praskajú a odskakujú.

Veľakrát sa stáva, že majitelia garáží v novostavbách ponechajú poter, alebo betónovú dosku bez dodatočnej úpravy a takto ju využívajú s tým, že podlahu dorobia neskôr.

Tu však nastáva problém so znečistením, najmä olejmi a ropnými produktami, ktoré následne vyžadujú náročné zásahy, nie vždy účinné, vzhľadom na vzlínavé vlastnosti takéhoto zdroja znečistenia. V neposledom rade treba myslieť aj na to že garáž je miestom, kde sa vysoké statické zaťaženie spája s dynamickým.

Práve z týchto dôvodov je dobré myslieť už dopredu na finálnu povrchovú úpravu garáže. Najčastejšie sa používajú rôzne nátery, alebo liata podlaha, najvhodnejší materiál je epoxid.

K jeho prednostiam patrí vysoká pevnosť, odolnosť voči oderu a bezproblémová údržba. Vytvára bezškárovú podlahu a je možné ho realizovať v takmer neobmedzenej farebnej škále. Povrch je navyše možné dodatočne ošetriť matným lakom, či vytvoriť protišmykovú vrstvu.

Jedným z najdôležitejších krokov pre zhotovenie epoxidovej podlahy v garáži by mala byť príprava podkladu. Kvalitne pripravený podklad predlžuje životnosť podlahy, zjednodušuje údržbu a v podstatnej miere prispieva k estetickému vzhľadu celého priestoru. Tu je možné použiť dva základné postupy:

  • pri rekonštrukciách či krivých poteroch v garážach sa najčastejšie používa na vyrovnanie povrchu vysokopevnostná nivelizácia (napr. UZIN NC 170). Keďže garáž je miesto, kde sa predpokladá vysoká záťaž, pod niveláciu je nutná epoxidová penetrácia, dosucha presypaná kremičitým pieskom frakcie 0,4-0,8 mm. Použitie klasických disperzných penetrácií sa neodporúča.
  • pokiaľ je podklad relatívne rovný,  je možné aplikovať epoxidovú penetráciu (napr.: Arturo EP 6500) a následne ju vyhladiť epoxidovým záškrabom (napr. Arturo EP 6200), ktorý povrch dôkladne uzavrie a vyhladí.

Finálnu vrstvu epoxidovej podlahy je potom možné zhotoviť vo viacerých prevedeniach. Menej estetickým, ale ekonomickým a najčastejším riešením je použitie epoxidového náteru vo dvoch vrstvách a to z toho dôvodu že sa aplikuje minimálne množstvo materiálu (cca 0,5 kg/m2/2 vrst.).

Hrúbka náteru je teda len niekoľko mikrónov a preto je potrebné počítať s prekreslením každej nerovnosti v podklade. Riešenie je funkčné, môže mať však estetické defekty.

Druhou, finančne náročnejšou alternatívou, je liata podlaha. Tu sa aplikuje epoxid už vo väčšej hrúbke, cca 2-3 mm (cca 2,5-3 kg/m2), čo znamená že povrch je dokonale hladký a lesklý.

Dá sa tiež upraviť pomocou takzvaných dekoračných čipsov rôznych farieb a veľkostí. Dodatočne je pomocou špeciálnych lakov možné upraviť lesk (napr. na mat, polomat), alebo zvýšiť protišmykové vlastnosti liatej podlahy.